İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Çeviri

Risk Sermayesi Modern Dünyayı Nasıl Yarattı?

Risk Sermayesi Modern Dünyayı Nasıl Yarattı?
+ -

Yeni bir kitap, risk sermayedarlarının yıkıcı inovasyonu ABD’nin ve giderek küreselleşen ekonominin kalbine nasıl yerleştirdiğini açıklıyor.

Risk sermayesi, açık farkla en ilginç sermaye biçimidir ve teknoloji girişimcileriyle birlikte risk sermayedarları, en ilginç türdeki kapitalistlerdir. Son 60 küsur yılda VC’ler Silikon Vadisi’ni dünya ekonomisinin kalbine taşıdı. Şimdi Çin’de yapay zeka ve diğer akıllı teknolojilerin yükselişini sağlıyorlar. Çoğu kapitalist, öngörülebilir getirilere odaklanır. VC’ler geleceğe bahis yapma işinde. Joseph Schumpeter’in savunduğu gibi kapitalizm yaratıcı yıkımla ilgiliyse, risk sermayesi bu yıkımın son raddesindedir.

Risk sermayesi endüstrisi harikalarını nasıl yaratıyor? Başarılı bir VC yatırımı için tekrarlanabilir bir formül var mı, yoksa mesele sadece doğru zamanda doğru yerde olmak mı? Ve Silikon Vadisi’nin sektöre hakimiyeti ne kadar güvenli? Sebastian Mallaby’nin yeni kitabı “The Power Law: Venture Capital and the Art of Disruption” bu soruları yanıtlamaya çalışıyor.

Kıdemli bir gazeteci olan Mallaby, kendisine kapitalizmin şu anki finans odaklı versiyonunun yükselişini kayıt altına almak gibi büyük bir görev verdi. Şimdiye kadarki en ilginç konusuna kapsamlı araştırma ve net analizden oluşan ticari marka karışımını getiriyor.

Risk sermayesi başarısını neye borçlu?

Yazarımızın görüşüne göre risk sermayesi başarısını iki ilkeye borçludur: ağların gücü ve Pareto ilkesi olarak bilinen şeyin mantığı. Bu kitap bir anlamda iki büyük ekonomistin, Ronald Coase ve Vilfredo Pareto’nun hikayesidir.

Nobel Ödülü sahibi Coase, modern ekonomiyi firmaların ve piyasaların etkileşimi açısından analiz etti: Firmalar, işleri dahili olarak yapmanın maliyeti, piyasaya gitme maliyetinden düşükse anlamlıdır. Mallaby üçüncü bir gücün – ağların – önemini savunuyor.

Yasal açıdan, girişim fonları, belirli girişimleri finanse etmek için ortakların parasını bir araya toplayan özel limited ortaklıklardır (bunlar, limited şirketin yükselişinden önce bireysel deniz yolculuklarını finanse eden fonlara çok benzer). Pratik anlamda, bunlar iletişim ve uzmanlık ağlarıdır. Risk sermayedarları, orantısız etkilerini hem şirketlerin hem de piyasaların güçlerini birleştirdikleri için elde ettiler. Yeni başlayanlara yönetim becerileri, kurumsal kaynaklar ve stratejik vizyon sağlayabilmeleri açısından şirketlere benzerler ve akışkan ve esnek oldukları için piyasaları severler. Ağlar, her ikisini de güçlendirecek kadar piyasalara ve şirketlere koz vermez.

Pareto, İtalya’daki toprakların %80’inin insanların %20’sinin elinde olduğunu, tıpkı bahçesindeki bezelyelerin %20’sinin bezelyelerin %80’ini ürettiği gibi ünlü bir şekilde gözlemledi. Normal dağılım eğrisi dünyasında, bir veri kümesi kümesindeki neredeyse tüm gözlemlenebilir varyasyonlar, ortalama etrafında ve eğrinin kuyrukları kaybolana kadar daha da incelir. Pareto ilkesi veya daha sonra güç yasası olarak adlandırılan dünyada kuyruk uzar ve genişler. Zenginler daha da zenginleşmeye ve ünlüler daha ünlü olmaya devam ediyor. Bu, risk sermayedarlarının yaşadığı dünyadır: Girişimlerin büyük çoğunluğunun hiçbir değeri kalmaz, ancak bir avuç dolusu süperstar olur ve tüm boş yatırımları defalarca öder. Benchmark’tan Bill Gurley bir keresinde “Risk sermayesi evde yürütülen bir iş bile değildir” demişti. “Bu bir grand slam işi.”

Ancak ağların gücü ve Pareto ilkesinin mantığı üzerine başarılı bir endüstriyi nasıl inşa edebilirsiniz? Risk sermayesi, doğası gereği kesin olmayan bir iştir. Geleneksel yatırımcıların bir şirketin defter değerini ölçebildiği ve hedge fon sağlayıcılarının piyasalardaki gizli kalıpları keşfedebildiği şekilde, dünyayı değiştiren fikirleri ölçmek için kesin bir ölçüm yoktur. VC’ler yetenek üzerine uzun vadeli bahisler yapma işindedir, ancak yeteneği herhangi bir kesinlik ile ölçmek imkansızdır. Bazen dahi gibi görünen geri zekâlılar, sıradan geri zekâlılara dönüşür. Bazen şaşırtıcı fikirleri olan insanlar iş hayatında onu beceremezler. Yine de Mallaby’nin ayrıntılı anlatımını okurken başarı için beş gayri resmi kural saydım.

Başarının beş gayri resmi kuralı

Birincisi: Tam bir vadi uzmanı olmanız gerekir, tercihen kendiniz de eski bir teknoloji girişimcisi olmalısınız, PayPal’ın kurucu ortağı ve 2005’te Kurucular Fonu’nu yaratmaya devam eden Peter Thiel gibi. Risk sermayesi şirketi Accel’in bile “%90 kuralı” vardı — ağızlarını açmadan önce kurucuların söyleyeceklerinin %90’ını bilmeleri gerekir.

İkincisi: Çoğu zaman bir arada bulunmayan iki özelliği, devrim niteliğindeki şevk ve sabrı birleştirmeniz gerekir. VC’ler, bir şeyler yapmanın yerleşik yollarını bozma işindedir, ancak genellikle önsezilerinin karşılığını almak için yıllarca beklemeleri gerekir. Günümüzün en devrimci sermaye biçimi aynı zamanda en sabırlı olanıdır.

Üçüncüsü: Kurtuluş işinde olduğunuzu, en iyi yaptığı şeyi yapmak için yeteneği serbest bıraktığınızı anlamalısınız. Arthur Rock, 1950’lerin sonlarında modern VC endüstrisini yarattı, çünkü yetenekli bilim adamlarını William Shockley’in egomanisi tarafından dikkatlerinin dağıldığı Shockley Semiconductor Laboratory hapishanesinden kurtarma ve sonra özgürleşmiş bilim adamlarına kaynaklar sağlama görevini üstlendi. Fikirleri ürüne dönüştürmeleri gerektiğini söyledi.

Dördüncüsü: Kurtuluşun paranın yanı sıra yönetim biçimini de aldığını anlamalısınız. VC’ler, girişimcilere tavsiye, uzmanlık veya hatta dışarıdan bir CEO şeklinde yönetim sağlamalıdır. Bu görev, yeteneğin özgürleşme konusundaki kararsızlığı nedeniyle daha karmaşık hale gelir: Girişimcilerin bir yönetim ekibinin, özellikle de yeni bir CEO’nun dayatmasına direnmeleri nadir değildir, kendilerine bırakıldığında bir salyangoz çalıştıramayacaklarını defalarca kanıtlamış olsalar bile.

Beşincisi: Ağları yaşlanırsa ve fikirleri modası geçerse, daha yaşlı ortakları işten çıkarmak da dahil olmak üzere, diğer endüstrileri alt üst ettiğiniz aynı acımasız coşkuyla kendinizi de bozmaya istekli olmalısınız. Kleiner Perkins, vadiye çeyrek yüzyıl boyunca hakim oldu, ancak hızla düşüşe geçti. En ısrarla başarılı girişimlerden biri olan Sequoia, bir “ayrılan” slaydı üreterek kendine ölümlülüğünü hatırlattı: gelişen ve sonra başarısız olan ortaklıklar.

Vadinin icat ettiği endüstrideki küresel liderliği ne kadar güvenli? En başarılı yükselen risk sermayesi güçleri Singapur ve İsrail gibi küçük ülkelerdir. Avrupa oyuna girmekte sefil bir şekilde başarısız oldu. Bu resmin istisnası, gerçekten önemli olan ülke Çin’dir. 2000’lerin başında, dot-com çöküşü aç risk sermayedarlarını büyüme için başka yerlere bakmaya ikna etti ve hiçbir büyük pazar Çin’den daha hızlı büyümüyordu. Çinliler, kendi yöntemleri olduğu gibi, VC’ler olarak yeni edindikleri becerilerini sadece para kazanmak için değil, aynı zamanda stratejik endüstriler inşa etmek için kullanarak ustalardan çabucak öğrendiler. 2017’de Çin, mevcut yatırım getirileri ile ölçülen girişim getirileri açısından ABD’yi geride bıraktı. Çin, insansız hava araçları, mobil ödemeler, yeni nesil 5G ağ ekipmanı, yüz tanıma ve yapay zeka dahil olmak üzere giderek artan sayıda yeni teknolojide dünyaya liderlik ediyor. ABD askeri-sanayi kompleksi 1950’lerde donmuşken, Amerikalılar uçak gemilerine milyarlarca dolar akıtmaya devam ederken, Çinliler ucuz, harcanabilir, otonom insansız hava araçları üretirken, devasa sürüler halinde konuşlandırıldığında, yüzen devleri geçersiz kılabilir.

Yine de Mallaby, Amerika’nın risk sermayesi makinesinin “ulusal gücün kalıcı bir direği” olduğu sonucuna varıyor. İktidar yasasına dayalı bir ekonomi, uzun vadede demokrasi ve eşitliğe dayalı bir siyasi sistemle uyumlu mudur? Teknoloji endüstrisinin bu kadar çok ucube ve uyumsuz kişi tarafından tahakkümü endişe kaynağı mı? (Yazarımızın gün ışığına çıkardığı pek çok olağanüstü gerçek arasında, ilk altı PayPal çalışanından dördünün lisedeyken bomba üretmesidir.) Ve Kaliforniyalı iş seçkinlerinin teknolojik harikalar üretmedeki başarısı ile siyasi seçkinlerin başarısızlığı arasında bir bağlantı var mı? Toplumsal bozulmayı önlemek için mi? Bu soruların cevaplarının karanlık olduğundan endişeleniyorum.

Mallaby’nin ilgi çekici bir şekilde gösterdiği gibi, Kaliforniya’daki risk sermayedarlarının para kazanmanın yeni yollarını düşünmekte dahi olduklarına şüphe yok. Ancak, sağlıklı bir uygarlığın nasıl korunacağını düşünmeye gelince, Kaliforniya’nın politikacıları bir tuğla kadar umarsızdı.

Yazı Kaynakları
Çeviri

Bültenime Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap